سرور 32 بازی عصرپادشاهان از روز شنبه 26 مهر ماه، فعالیت خود را آغاز می نماید.
مشخصات سرور 32 به شرح زیر می باشد:
پوسته: قرون وسطی
نوع سرور: کلاسیک ( 200 روزه )
تاریخ شروع: شنبه 26 مهر ماه ساعت 00:00 بامداد
امیدواریم همانند سرورهای قبل، همه شما قهرمانان بزرگ در این سرور حضور یابید و رقابتی پرهیجان را در  این سرور شاهد باشیم.