سرور 22 نبرد جهانی کار خود را از روز  شنبه 26 تیرماه 1395 آغاز خواهد کرد. در این سرور همه بازیکنان عصرپادشاهان از کلیه زبان ها می توانند شرکت کنند.

در این سرور چهار نوع نیروی نظامی جدید، حضور خواهند داشت.

مشخصات این سرور به شرح زیر می باشد:

سرور بیست و دوم نبرد جهانی w22.kingsera.ir
نوع :  سوپراکسپرس  ( 60 روزه )
پوسته: قابل انتخاب ( فلات ایران  و قرون وسطی )
تاریخ شروع:  شنبه 1395/4/26  ساعت 16:00امیدواریم  همه شما بازیکنان و قهرمانان بزرگ را در این سرور ملاقات نموده و شاهد رقابتی پرهیجان باشیم.
همزمان با فرارسیدن عید سعید فطر، تعداد 50 سکه هدیه به اکانت مرکزی هر یک از شما بازیکنان عزیز افزوده شد.

تیم عصرپادشاهان لحظات خوشی را برای شما آرزو می کند.
با توجه به پیشنهادات مداوم و گسترده بازیکنان و قهرمانان بزرگ عصرپادشاهان در زمینه حذف بخش خرید و فروش اکانت  در جهت کاهش مولتی اکانت ها و کاهش تخلفات مشابه، از تاریخ ۳ تیرماه ۱۳۹۵ امکان خرید و فروش اکانت ها، از بازی عصرپادشاهان حذف شد.


با احترام
تیم عصرپادشاهان