سرور 101 نبرد جهانی کار خود را از روز چهارشنبه 2 تیر ماه 1400 آغاز خواهد کرد. در این سرور همه بازیکنان عصرپادشاهان از کلیه زبان ها می توانند شرکت کنند.


مشخصات این سرور به شرح زیر می باشد:

سرور صد و یک نبرد جهانی w101.kingsera.com
نوع : سوپراکسپرس ( 60 روزه )
پوسته: قابل انتخاب ( فلات ایران و قرون وسطی )
تاریخ شروع:  چهارشنبه 1400/04/02 ساعت 16:00

در این سرور چهار نوع نیروی نظامی جدید، حضور خواهند داشت.
امیدواریم همه شما بازیکنان و قهرمانان بزرگ را در این سرور ملاقات نموده و شاهد رقابتی پرهیجان باشیم.
سرور 100 و 100 جایزه به 100 نفر

روز 10 ام سرور 100 نبرد جهانی بین تمام ثبت نام کنندگان قرعه کشی می‌کنیم و به 100 نفر بسته 500 سکه ای هدیه میدیم.


شروع سرور 22 خرداد 1400

منتظر حضور شما و دوستاتون در این سرور هستیم.


سرور 100 نبرد جهانی کار خود را از روز شنبه 22 خرداد ماه 1400 آغاز خواهد کرد. در این سرور همه بازیکنان عصرپادشاهان از کلیه زبان ها می توانند شرکت کنند.


مشخصات این سرور به شرح زیر می باشد:

سرور 100 نبرد جهانی w100.kingsera.com
نوع : اسپید ( 45 روزه )
پوسته: قابل انتخاب ( فلات ایران و قرون وسطی )
تاریخ شروع:  شنبه 1400/03/22 ساعت 16:00


در این سرور چهار نوع نیروی نظامی جدید، حضور خواهند داشت.

امیدواریم همه شما بازیکنان و قهرمانان بزرگ را در این سرور ملاقات نموده و شاهد رقابتی پرهیجان باشیم.