به قید قرعه به 103 بازیکنی که در هفت روز  اول این سرور ثبت نام کنند، 300 سکه اهدا می‌شود.

شروع سرور 3 مرداد 1400

امیدواریم برنده هدیه در این سرور باشید.
سرور 103 نبرد جهانی کار خود را از روز یک شنبه 3 مرداد ماه 1400 آغاز خواهد کرد. در این سرور همه بازیکنان عصرپادشاهان از کلیه زبان ها می توانند شرکت کنند.


مشخصات این سرور به شرح زیر می باشد:

سرور 103 نبرد جهانی w103.kingsera.com
نوع : اسپید ( 45 روزه )
پوسته: قابل انتخاب ( فلات ایران و قرون وسطی )
تاریخ شروع:  یک شنبه 1400/05/03 ساعت 16:00


در این سرور چهار نوع نیروی نظامی جدید، حضور خواهند داشت.

- ضمنا در این سرور حملات گینگیزها از همه نوع می تواند باشد.  ( غارت - نبرد - حمله با قهرمان و ... ) 

امیدواریم همه شما بازیکنان و قهرمانان بزرگ را در این سرور ملاقات نموده و شاهد رقابتی پرهیجان باشیم.
عرض سلام و ادب خدمت شما بازیکنان گرامی
 
همانطور که وعده داده بودیم در پایان روز 10 ام از شروع سرور W102، به 20 نفر از بازیکن‌هایی که جمعیتشان از 2000 نفر عبور کرده بود، به قید قرعه بسته سکه 2000 تایی اهدا شد.

این بسته در اکانت بازی برندگان شارژ شده است.

امیدواریم از بازی در این سرور و سایر سرورهای هیجان انگیز در آینده، لذت ببرید.
 
به قید قرعه به 20 بازیکنی که در 10 روز اول سرور جمعیت اکانت شان از 2000 نفر عبور کند؛ 2000 سکه بازی هدیه داده خواهد شد.
 
شروع سرور 19 تیر 1400
 
امیدواریم از بازی در این سرور لذت ببرید.
سرور 102 نبرد جهانی کار خود را از روز شنبه 19 تیر ماه 1400 آغاز خواهد کرد. در این سرور همه بازیکنان عصرپادشاهان از کلیه زبان ها می توانند شرکت کنند.


مشخصات این سرور به شرح زیر می باشد:

سرور 102 نبرد جهانی w102.kingsera.com
نوع : اسپید ( 45 روزه )
پوسته: قابل انتخاب ( فلات ایران و قرون وسطی )
تاریخ شروع:  شنبه 1400/04/19 ساعت 16:00


در این سرور چهار نوع نیروی نظامی جدید، حضور خواهند داشت.

امیدواریم همه شما بازیکنان و قهرمانان بزرگ را در این سرور ملاقات نموده و شاهد رقابتی پرهیجان باشیم.
عرض سلام و ادب خدمت شما بازیکنان گرامی

همانطور که وعده داده بودیم در پایان روز 7 از شروع سرور W101، از بین ثبت نام کنندگان به 30 نفر به قید قرعه بسته سکه 1000 تایی اهدا شد.
این بسته در اکانت مرکزی برندگان شارژ شده است.
امیدواریم از بازی در این سرور و سایر سرورهای هیجان انگیز در آینده، لذت ببرید.
عرض سلام و ادب خدمت شما بازیکنان گرامی

روز هفتم سرور 101 نبرد جهانی بین تمام ثبت نام کنندگان قرعه کشی می‌کنیم و به 30 نفر بسته 1000 سکه ای هدیه میدیم.

شروع سرور 02 تیر 1400

منتظر حضور شما و دوستاتون در این سرور هستیم.
عرض سلام و ادب خدمت شما بازیکنان گرامی

همانطور که وعده داده بودیم در پایان روز 10 از شروع سرور W100، از بین ثبت نام کنندگان به 100 نفر به قید قرعه بسته سکه 500 تایی اهدا شد.

سکه ها به اکانت مرکزی برندگان واریز شده است.

امیدواریم از بازی در این سرور و سایر سرورهای هیجان انگیز در آینده، لذت ببرید.