سرور 106 نبرد جهانی کار خود را از روز چهارشنبه 3 شهریور ماه 1400 آغاز خواهد کرد. در این سرور همه بازیکنان عصرپادشاهان از کلیه زبان ها می توانند شرکت کنند.


مشخصات این سرور به شرح زیر می باشد:

سرور 106 نبرد جهانی w106.kingsera.com
نوع : اسپید ( 45 روزه )
پوسته: قابل انتخاب ( فلات ایران و قرون وسطی )
تاریخ شروع:  چهارشنبه 1400/06/03 ساعت 16:00

در این سرور چهار نوع نیروی نظامی جدید، حضور خواهند داشت.

- ضمنا در این سرور حملات گینگیزها از همه نوع می تواند باشد.  ( غارت - نبرد - حمله با قهرمان و ... ) 


امیدواریم همه شما بازیکنان و قهرمانان بزرگ را در این سرور ملاقات نموده و شاهد رقابتی پرهیجان باشیم.
توجه توجه
 
بازیکنان گرامی عصرپادشاهان
 
از این پس جهت ایجاد هیجان در بازی، هر کدام از بازیکنان که در خزانه شهرهای خود دارای گنجینه باشند، برای کلیه بازیکنان آن سرور (  قسمت خزانه بخش گنجینه ها  )  علاوه بر نام کاربری بازیکن، نام شهر دارای گنجینه هم قابل نمایش خواهد بود.

امیدواریم از بازی در سرورهای عصر پادشاهان لذت ببرید.
به قید قرعه به 105 بازیکنی که در هفت روز  اول این سرور ثبت نام کنند، 250 سکه اهدا می‌شود.
شروع سرور 20 مرداد 1400 ساعت 16
امیدواریم شما هم برنده هدیه در این سرور باشید.
سرور 105 نبرد جهانی کار خود را از روز چهارشنبه 20 مرداد ماه 1400 آغاز خواهد کرد. در این سرور همه بازیکنان عصرپادشاهان از کلیه زبان ها می توانند شرکت کنند.


مشخصات این سرور به شرح زیر می باشد:

سرور 105 نبرد جهانی w105.kingsera.com
نوع : اسپید ( 45 روزه )
پوسته: قابل انتخاب ( فلات ایران و قرون وسطی )
تاریخ شروع:  چهارشنبه
1400/05/20 ساعت 16:00

در این سرور چهار نوع نیروی نظامی جدید، حضور خواهند داشت.

- ضمنا در این سرور حملات گینگیزها از همه نوع می تواند باشد.  ( غارت - نبرد - حمله با قهرمان و ... ) 


امیدواریم همه شما بازیکنان و قهرمانان بزرگ را در این سرور ملاقات نموده و شاهد رقابتی پرهیجان باشیم.
سرور 104 نبرد جهانی کار خود را از روز یک شنبه 10 مرداد ماه 1400 آغاز خواهد کرد. در این سرور همه بازیکنان عصرپادشاهان از کلیه زبان ها می توانند شرکت کنند.


مشخصات این سرور به شرح زیر می باشد:

سرور 104 نبرد جهانی w104.kingsera.com
نوع : سوپر اکسپرس ( 60 روزه )
پوسته: قابل انتخاب ( فلات ایران و قرون وسطی )
تاریخ شروع:  یک شنبه 1400/05/10 ساعت 16:00

در این سرور چهار نوع نیروی نظامی جدید، حضور خواهند داشت.


- ضمنا در این سرور حملات گینگیزها از همه نوع می تواند باشد.  ( غارت - نبرد - حمله با قهرمان و ... ) 

امیدواریم همه شما بازیکنان و قهرمانان بزرگ را در این سرور ملاقات نموده و شاهد رقابتی پرهیجان باشیم.