سرور 193 نبرد جهانی کار خود را از روز شنبه 29 اردیبهشت ماه 1403 آغاز خواهد کرد. در این سرور همه بازیکنان عصرپادشاهان از کلیه زبان ها می توانند شرکت کنند.


مشخصات این سرور به شرح زیر می باشد:

سرور 193 نبرد جهانی w193.kingsera.com
نوع : اسپید  ( 45 روزه )
پوسته: قابل انتخاب ( فلات ایران و قرون وسطی )
تاریخ شروع: شنبه 1403/02/29 ساعت 16:00


امیدواریم همه شما بازیکنان و قهرمانان بزرگ را در این سرور ملاقات نموده و شاهد رقابتی پرهیجان باشیم.
درود بر قهرمانان بزرگ عصر پادشاهان
 
تیم عصر پادشاهان در نظر دارد، قیمت بسته های سکه را تغییر دهد.
 
تغییرات از تاریخ 29 اردیبهشت ماه 1403 اعمال می شود.
 
پیشنهاد ما به شما این است اگر می خواهید برای خرید سکه با قیمت کمتر اقدام کنید، قبل از اعمال تغییرات این کار را انجام دهید.
 
قیمت های جدید به شرح زیر می باشد:
 
بسته 40 سکه 14 هزار تومان
بسته 100 سکه 25 هزار تومان
بسته 250 سکه 50 هزار تومان
بسته 600 سکه 99 هزار تومان

 
با احترام
تیم عصر پادشاهان
سرور 192 نبرد جهانی کار خود را از روز سه شنبه 18 اردیبهشت ماه 1403 آغاز خواهد کرد. در این سرور همه بازیکنان عصرپادشاهان از کلیه زبان ها می توانند شرکت کنند.


مشخصات این سرور به شرح زیر می باشد:

سرور 192 نبرد جهانی w192.kingsera.com
نوع : اسپید  ( 45 روزه )
پوسته: قابل انتخاب ( فلات ایران و قرون وسطی )
تاریخ شروع: سه شنبه 1403/02/18 ساعت 16:00


امیدواریم همه شما بازیکنان و قهرمانان بزرگ را در این سرور ملاقات نموده و شاهد رقابتی پرهیجان باشیم.
سرور 191 نبرد جهانی کار خود را از روز چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه 1403 آغاز خواهد کرد. در این سرور همه بازیکنان عصرپادشاهان از کلیه زبان ها می توانند شرکت کنند.


مشخصات این سرور به شرح زیر می باشد:

سرور 191 نبرد جهانی w191.kingsera.com
نوع : سوپر اکسپرس  ( 60 روزه )
پوسته: قابل انتخاب ( فلات ایران و قرون وسطی )
تاریخ شروع: چهارشنبه 1403/02/05 ساعت 16:00


امیدواریم همه شما بازیکنان و قهرمانان بزرگ را در این سرور ملاقات نموده و شاهد رقابتی پرهیجان باشیم.