سرانجام در سرور یک بازی به مرحله هدایا رسید و گینگیزها در حال حرکت به سمت شهر هستند. گینگیزها در کنار شهرها آبادی هایی می سازند تا گنجینه های خود را در آن مخفی کنند و پس از تسخیر شهرها از آنها استفاده نمایند. اینجاست که بازیکن ها باید با تربیت قهرمان در شهرهای خود به جستجو در این آبادی های بپردازند.

قهرمان: 
برای تربیت قهرمان بازیکن باید عمارت قهرمان داشته باشد و برای آموزش قهرمان ها بسته به نوع آنها ( نیزدار ، شمشیرزن، کماندار و شوالیه ) به میزان خاصی امتیاز هوش نیاز و منابع نیاز دارید. البته اگر بازیکنی امتیاز هوش نداشته باشد، می تواند به جای امتیاز هوش از سکه استفاده نماید.
هر بازیکن می تواند به هر تعدادی که بخواهد قهرمان تربیت نمایند و آنها را برای حمله و یا دفاع تربیت نماید.

آبادی های گینگیزها:
این آبادی ها در اطراف شهرهای بازیکنان بنا می شوند و در هر کدام انبارهایی از منابع توسط گینگیزها قرارداده شده است. یک بازیکن می تواند با تسخیر یک آبادی توسط قهرمان خود، با ارسال نیروهای تخصصی مرتبط به آن آبادی تولیدات شهرهای خود را تا سقف 75% بالا ببرد. البته برخی آبادی ها دارای دو نوع منبع هستند و در این آبادی ها تولیدات شهرها از هر نوع منبع 50% بالا می رود.
نیروی تخصصی برای استخراج  آبادی های گندمی : کشاورز، برای آبادی های با ذخایره آهن، صنعتگر و برای آبادی های با ذخایر چوب نجار و برای آبادی های با ذخایر سنگ، معمار می باشد. هر نیروهای تخصصی می تواند 5% تولید شهر شما را بالا ببرد. در ضمن با ارسال منجم به آبادی ها به ازای هر منجم 2% تولید سایر نیروهای تخصصی در آن آبادی افزایش می یابد. دقت کنید که ارسال منجم به تنهایی هیچ کاربردی ندارد.
نکته: شما آبادی هایی را می توانید تسخیر نمایید که در 7*7 شهر شما باشند. شما در سطح 10 عمارت قهرمان یک آبادی و در سطح 20 آبادی دیگری را می توانید تصاحب نمایید.

گنجینه ها:
گنجینه ها در چهار قسمت نقشه به صورت مساوی و تصادفی چیده شده اند. در هر آبادی ممکن است گنجینه وجود داشته باشد و یا آبادی تنها دارای منابع سنگ و چوب و  . . . باشد. این مسئله را با جاسوسی و بر اساس تعداد سربازان گینگیز مستقر در آن آبادی می توانید متوجه شوید. بسته به نوع گنجینه در آبادی بین 100سرباز تا 250 هزار سرباز گینگیز در آبادی ها وجود دارد و بازیکن ها باید با اعزام جاسوس اهداف خود را مشخص نمایند. یعنی هر چه گنجینه ارزشمندتری در آبادی باشد، تعداد سربازهای محافظ آن بیشتر است. گنجینه های مستقر در آبادی ها عبارت اند از:  کلید طلایی ، کلید نقره ها، صندوقچه کوچک، کیسه 500 سکه ای، کیسه 100 سکه ای و کیسه 50 سکه ای می باشد.
نکته: برای جستجوی گنجینه ها شما می توانید کلیه آبادی هایی که در 30*30 شهر های شما هستند را جستجو نمایید.

جابجایی گنجینه های تسخیر نشده:
مکان گنجینه داخل آبادی ها به دو دلیل ممکن است تغییر کند و به آبادی دیگری منتقل شود:
1- جابجایی در صورت تسخیر آبادی حاوی گنجینه و نداشتن خزانه در شهر مهاجم
2- جابجایی کلی بعد از 12 از آزاد شدن گنجینه ها و عدم تسخیر آنها


افزایش شعاع مجاز برای جستجوی گنجینه ها: 

فرض کنید گنجینه ها در  یک سرور در تاریخ A وارد بازی شوند. در تاریخ A+12 روز گنجینه های تسخیر نشده، جابجا می شوند و از تاریخ A +20  روز به بعد، هر دو روز یک واحد به شعاع قابل جستجو که 15 است اضافه می شود. یعنی کاربر از تاریخ A تا تاریخ A+20 در 30*30 خودش (شعاع 15) تنها می تواند برای جستجو گنجینه اقدام کند و از روز بعد هر دو روز یک واحد به شعاع اضافه می شود. به طور مثال در روز A+40 می تواند تا شعاع 25 یعنی 50*50 شهرش را جستجو نماید.

البته در برخی سرورها، همانند سرور یک، به دلیل کم بودن تعداد همرهای بزرگ، هر روز یک واحد به شعاع قابل جستجو اضافه می شود.
گنجینه ها و هدایا:
+ پیدا کردن کلید طلایی: 50 هزار تومان
+ نگه داشتن کلید طلایی به مدت 7 روز : 100 هزار تومان
+ پیدا کردن یک کلید نقره ای و یک صندقچه کوچک: دارای جوایز نقدی و غیرنقدی به ارزش 10 تا 50هزار تومان
+ کیسه های سکه ویژه دنیای بازی

محدودیتی برای مالکیت گنجینه وجود ندارد و هر بازیکن به توجه به سطح و تعداد خزانه هایش، می تواند گنجینه به دست بیاورد. دقت کنید که هر خزانه قابلیت نگهداری دو گنجینه در خود را دارا می باشد.

خزانه:
هر بازیکن در هر شهر خود می تواند یک خزانه بسازد، خزانه در سطح 10 خود یک گنجینه و در سطح 20 خود گنجینه دیگری را می تواند جای دهد. البته برای کلید طلایی حتما باید خزانه سطح 20 باشد. در خزانه می توانید وضعیت کلیه گنجینه های دنیای بازی را مشاهده نمایید. چه آنهایی که هنوز کشف نشده اند و چه آنهایی که توسط بازیکنان تسخیر شده اند.
گنجینه ها دارای دو وضعیت فعال و قفل شده می باشند. در وضعیت فعال آن گنجینه قابل انتقال توسط مالک به شهرهای دیگر و یا قابل غارت توسط سایر بازیکنان می باشد. اما گنجینه ای به وضعیت قفل شده در آمده باشد، دیگر قابل انتقال و یا غارت نمی باشد.
بازیکنان می تواند گنجینه هایی که هنوز وضعیت آنها فعال است را به سایر شهرهای خودشان و یا شهرهای سایر بازیکنان ارسال نمایند. برای انتقال یک گنجینه به یک قهرمان نیاز دارید که گنجینه را به شهر دلخواه شما منتقل نماید.

نکته 1: کلید طلایی پس از کشف شدن توسط بازیکن در وضعیت فعال می باشد و اگر بازیکن تا 7 روز بتواند آنرا در خزانه شهرهای خود نگهداری نماید، به وضعیت قفل شده تبدیل می شود و دیگر قابل انتقال و غارت توسط سایرین نیست. نکته در مدت هفت روز، بازیکن می تواند کلی طلایی را بین شهرهای خودش منتقل کند، اما نباید به سایر بازیکن ها منتقل نماید.
نکته 2:  کلیدهایی نقره ای و صندوقچه های کوچک، تا زمانیکه بازیکن یک جفت از آنها را در یک خزانه کنار هم نداشته باشد، در وضعیت فعال هستند و به محض اینکه یک کلید نقره ای و یک صندوقچه کوچک به هم برسند، به وضعیت قفل شده تبدیل می شوند.
نکته 3: کیسه های سکه دنیای بازی به محض رسیدن به خزانه به وضعیت قفل شده تبدیل می شوند و بازیکن می تواند از آنها استفاده نماید.

غارت گنجینه ها:
سایر بازیکن می توانند برای غارت گنجینه به بازیکن مالک گنجینه حمله کنند و اگر شرایط زیر مهیا باشد، می توانند گنجینه را غارت نمایند:
1- گنجینه در خزانه در وضعیت فعال باشد.
2- لشکرکشی از نوع نبرد باشد.
3- خزانه کاملا تخریب شود.
4- با لشکریان خود قهرمان داشته باشید و قهرمان در جنگ زنده بماند.
نکته: در غارت گنجینه، فاصله مهم نیست و شما می توانید همانند جنگ های عادی به هر جای نقشه لشکرکشی نمایید.


katibeh
‏1391/02/04
katibe koja gharar migireh age kasi klide talaei ro pyda kard va 7 roz negah dasht bad ye bazikone dh gerft va onam 7 roz negah dasht be nafare 2 ham jayeze midan mamnon
پاسخ عصر پادشاهان
کتیه جاوادان در صندوق بزرگ در شهر اصلی گینگیزها است. البته این صندوق در روزهای آخر بازی وارد می شود و گینگیزها به شدت از آن محافظت می کنند.

اگر کسی کلید طلایی را 7 روز در شهر خودش نگه داری، کلید قفل می شود و دیگر امکان غارت و انتقال آن به کسی دیگری نیست.
javad
‏1391/02/04
salam key faal mishe in ghahreman
پاسخ عصر پادشاهان
ورود قهرمان به سرور یک از فردا آغاز می شود.
katibeh
‏1391/02/04
agha toziheton ali bood khob age 7 roz tamom beshe va klid ghofl besh az to khazane mire yani mishe to hamin deh dobare klid gereft
پاسخ عصر پادشاهان
وقتی یک گنجینه در خزانه قفل می شود، یکی از ظرفیت های آن خرانه کسر می شود.
katibeh
‏1391/02/04
shahre asli gingizha malome ya bayad peyda konim kollan hamin4ta hastan ya ezafe mishan va hododan chanta niro az on mohafezat mikonan va age katibari begirim bayad chand roz az on mohafezat konim
پاسخ عصر پادشاهان
شهرهای گینگیزها در  اواخر بازی فعال می شوند. تعداد آنها ثابت نیست و مکان آن نیز متغییر است. زیرا گینگیزها شهرهای خود را رها می کنند و به شهرهای خالی که بازیکن آنها را رها کرده اند، نقل می کنند تا کسی نتواند جای کتیبه را پیدا کند.

اما در ادامه بازی روش کشف کتیبه را نیز اطلاع رسانی می کنیم. لطفا صبر کنید به هر مرحله بازی برسیم و بعد داستان مشخص شود تا هیجان داستان همیشه باقی باشد.
katibeh
‏1391/02/04
aya to yek khazane 20 mishe 2ta klid talaei negah dasht
پاسخ عصر پادشاهان
اگر به متن دقت کنید برای کلید طلایی باید سطح ۲۰ باشد. پس یک کلید طلایی بیشتر در یک خزانه نمی توانید نگهداری کنید.
javad
‏1391/02/04
ghahreman farda che saati fall mishe va taskhire tavasote moshaver che saaati
پاسخ عصر پادشاهان
فردا فقط قهرمان ، آبادی گینگیزها، هدایا و گنجینه ها، خزانه و نیروهای تخصصی فعال می شوند.

تسخیر مربوط به روزهای آخر سرور می باشد.
ali-niketa
‏1391/02/04
چطوری باید آبادی فطح کنیم؟
پاسخ عصر پادشاهان
با قهرمان به آن آبادی حمله می کنید
salam
‏1391/02/04
salam bacheha..komak konin plz..ma 2nafarim too khoone..mano dadasham..khastam bebinam mitoonim 2tamoon ba 2ta esere joda ba 2ta systeme joda az ye net bazi konim?moshkeli nadare?
پاسخ عصر پادشاهان
با پشتیبانی تماس بگیرید.
soltan
‏1391/02/05
salam , levele sarbazhaye kingz ham mesle sarbazaye ma ke bastegi be akademi daran be chizi bastegi dare va kamo ziad mishe? va chetor maloom mishe yek bazikon ganji taskhir karde ke baghie besh hamle konan?
پاسخ عصر پادشاهان
نیروی های گینگیز همانند نیروهای بازیکنان هستند، البته سطح دفاع و حمله آنها در آکادمی شهرشان 20 می باشد. توسط خزانه می توانید وضعیت کلیه گنجینه های دنیای بازی را مشاهده نمایید
bazikon
‏1391/02/05
har shahr chanta abade mitone begire
پاسخ عصر پادشاهان
دو تا
bazikon
‏1391/02/05
klidha to har 4 ghesmate naghshe mosavi taghsim mishan ya bar asase akanthay faale servere taghsim mishan
پاسخ عصر پادشاهان
کلیه گنجینه ها به صورت مساور در چهار قسمت نقشه وجود دارند.
emz00
‏1391/02/05
جوایز رو به اتحادی می دید که بیشترین کلید رو داشته باشه یعنی کل اعضای اون اتحاد
پاسخ عصر پادشاهان
جوایز شخصی هستند و به اتحاد ربطی ندارد. البته اتحادی که سرانجام بتواند بیشترین افتخارات را در سرور جمع آوری کند، به عنوان اتحاد پیروز ثبت می شود و به همه آنها مدال خاصی داده می شود که در سرور قهرمانان کاربرد دارد.
katibeh
‏1391/02/06
CHANDTA KLIDE TALAEI TO SERVER 1 AZAD MISHE
پاسخ عصر پادشاهان
صبر کنید و در خزانه مشاهده کنید
katibeh
‏1391/02/06
ZAMANI KE KLIDHA HANOZ TAVASOTE BAZIKONI AZAD NASHODAN MISHE AZ TO KHAZANE DIDESHON
پاسخ عصر پادشاهان
تعدادشون را بله، اما مکان شون را نه .
javad
‏1391/02/08
AGHA MAN 30*30 RO JASOSI KARDAM HAME NIROY ABADEHA ZIRE 500TA BOOD IN YANI CHI YANI JAYEZE TATILL
پاسخ عصر پادشاهان
در کل سرور حدود 30 هزار آبادی وجود دارد که تنها در ۲۰۸ تای آنها جایزه وجود دارد. خودتون درصد اش را در نظر بگیرید.

در ضمن فقط کلید طلایی و نقره ای محافظ زیادی دارند و سکه های هدیه محافظین آنها زیاد نیست. همانطور که قبلا گفتیم نیروها بین ۱۰۰ نفر تا ۲۵۰k می باشد. یعنی
بین ۱۰۰ نفر تا ۲۵۰۰۰۰ نفر .
اگر به خزانه دقت کنید مشاهده می کنید که تا کنون چندین گنجینه کشف شده و چندین مورد هم کیسه های سکه دنیای بازی کشف شده است.

اما به طور کل کسب جوایز کار ساده ای نیست و باید هم دنبال گرفتن آنها از سایر بازیکن ها باشید و هم به جستجو در آبادی ها ادامه بدهید.

جوایز به چهار قسمت نقشه تقسیم شده است و یک چهار جوایز در هر قسمت نقشه وجود دارند

amin
‏1391/02/09
پس کی فعال میشه این قهرمان تو سرور دو؟؟؟؟؟ زود باشید دیگه....
پاسخ عصر پادشاهان
همه مراحل طبق زمانبندی هر سرور پیش می رود. البته در سرور2 نیز به زودی قهرمان فعال می شود.
سپهر مهدی پور
‏1391/02/07
من سایت شمارا سرزدم خوشم اومد
bazikon
‏1391/02/07
emshab saate chand ghahreman faal mishe
پاسخ عصر پادشاهان
نمی شه گفت. باید آماده باشید.
katibeh
‏1391/02/07
aya bad az gereftane klidha tavasote bazikonan baz ham ghanon 30*30 emal mishe ya faghat vaghti emal mshe ke klidha daste gingizha hast
پاسخ عصر پادشاهان
در متن توضیح دادم
emad
‏1391/02/09
به اتحادهای دوم وسوم و... هم جایزه می دهید
پاسخ عصر پادشاهان
جایزه های اصلی سرور فردی هستند و افراد در هر سطحی که باشند، می تونند به دنبال جایزه در رده خودشون بگردند.
ali-niketa
‏1391/02/10
درود من از هرکی پرسیدم یا نمیدونست یا نگفت که چطور میشه شهر بازیکنان رو با مشاور فطح کرد ؟ لطفا جواب کامل به این سوال بدین توی نقشه روی بعضی آبادی ها عکس سنگ داره ولی نوشته منبع آهن . کدوم یک درسته بدرود
پاسخ عصر پادشاهان
تسخیر هنوز فعال نشده است. اما در انجمن در موردش کامل توضیح داده شده است.

در ضمن مشکلات خود را در بخش پشتیبانی و یا انجمن مطرح نمایید.
Arash
‏1391/02/10
سلام من میخوام آبادیهای اطراف دهکدم رو تسخیر کنم ولی میگه بعلت راه زیاد نمیتونید اینکارو انجام بدین.پس چگونه میتونیم اون آبادی رو برای تولید منایع بیشتر و ارسال نیروهای متخصص فتح کنیم؟
پاسخ عصر پادشاهان
به توضیحات موجود در متن دقت کنید:
نکته: شما آبادی هایی را می توانید تسخیر نمایید که در 7*7 شهر شما باشند. شما در سطح 10 عمارت قهرمان یک آبادی و در سطح 20 آبادی دیگری را می توانید تصاحب نمایید. 
Arash
‏1391/02/11
مگه نمیگین میشه با عمارت سطح 10 تا 7*7 دهکده یه آبادی فتح کنی؟؟ولی من نمیتونم چرا؟
پاسخ عصر پادشاهان
اگر مشکلی دارید با بخش پشتیبانی مطرح نمایید.
نیما
‏1391/02/13
چرا من نمیتونم واردبازی شم
پاسخ عصر پادشاهان
اگر برای ورود به یک اکانت مشکلی دارید، با واحد پشتیبانی مطرح نمایید تا شما را راهنمایی نمایند.
محمد
‏1391/02/14
این قطع شدن و کندی سرور 3 ما رو از کارو زندگی انداخت لطفا یه کاری کنید داریم با بازی حال میکنیم حال ما رو نگیرید
پاسخ عصر پادشاهان
ارتقا سرورها از روز چهارشنبه آغاز شد و در سحرگاه 5شنبه تمام شد و الان همه سرورها با سرعت خوب در حال سرویس دهی هستند.
katibeh
‏1391/02/14
jabejaei abadeha key anjam mishe hoselamon sar raft lotfan zamane jabjaeio kamtar konid
پاسخ عصر پادشاهان
باید فرصت مناسب و کافی برای همه برای جستجو وجود داشته باشد. در ضمن جابجای گنجینه های کشف نشده در سرور یک در اول هفته جدید انجام می شود و موضوع به صورت اطلاعیه اعلام خواهد شد.
katibeh
‏1391/02/15
gofte bodin avale hafte jadid abadeha jabe ja mishan lotfan saatesho migin yani 12 shab be bad hast ya farda bad az zohr mamnon
katibeh
‏1391/02/16
pas chera poste mano javab nadadin faghat matne mano gozashtin
پاسخ عصر پادشاهان
ما نمی توانیم زمان  جابجای گنجینه ها را اعلام کنیم. به محض انجام شدن در سرور اطلاعیه زده می شود.
katibeh
‏1391/02/19
in javayeze nemikhan jabeja beshan ham avvale hafte gozasht ham 10 roz gozasht ma ta key bayad montazer bemonim mamnon
javad
‏1391/02/22
SALAM KATIBE JAVIDAN HODODAN CHE ZAMANI AZAD MISHE VA DASTANE AKHARE BAZI CHI HAST MAMNON
پاسخ عصر پادشاهان
باید حداقل نصف کلید های طلایی کشف شود تا گینگیزها تحریک شوند و برای پس گرفتن کلیدهایشان با لشکر اصلی خودشان که حامل کتیبه جاودان نیز هستند، وارد بازی شوند.
javad
‏1391/02/23
vaghti ke klidha ghofl beshan dg gingiza ke nemitonan paseshon begiran age injori bekhad pish bere ke ta 2mahe dg ham bazi tamom nemishe lotfn ye fekri ham baray kasaei bokonid ke hich jayezehi doro vareshon nist mamnon
پاسخ عصر پادشاهان
بازی به کلیدها ربطی ندارد. اگر بازیکن ها نتوانند بیش از نیمی از کلیدها را پیدا کنند، اصلا بازی وارد مرحله آخر نمی شود و کتیبه جاودان وارد بازی نمی شود.
vr4
‏1391/02/24
khob injori ke haghe baziha paymal mishe kasaei hastan ke hamin alan mitonan 4ta klide talaeio az abade bezanan vali hich jayezehi atrafeshon naboodeh hatta yek sekke pas in bazikonan bayad hamerhashono torshi bendazan inha bayad ba che angizehi bazi konan lotfan kami ham be fekre onha bashid mamnon
پاسخ عصر پادشاهان
اگر بازیکن های بزرگ شهرهاشون را به صورت پراکنده در همه جا بسازند، هیچ وقت مشکلی پیش نمی یاد. در ضمن در سرورهای شلوغ که تعداد بازیکن های بزرگ در همه قسمت های نقشه زیاد هستند، کلید ها خیلی سریع کشف می شوند و یا بعد از جابجای اول کشف خواهند شد.

در ضمن باید بازی شرایط اش سخت باشد تا همه فرصت عرض اندام داشته باشند، وگرنه اگر خیلی همه چیز باز باشد، به محض آمدن کلید ها یک یا چند بازیکن که ارتشی زیادی دارند، کل نقشه را جستجو می کنند و افرادی که نیرو و یا وقت کمتری دارند، بی نصیب می مانند.

البته در 10 روز آخر سرور محدودیت 30*30 بزرگتر می شود و آخرین فرصت برای بازیکن های قدرتمند فراهم می گردد.
vr4
‏1391/02/24
اگر بازیکنها شهراشنو پراکنده هم بسازن فرقی‌ نمی‌کنه چون محدودیت برای هر شهر جداگانه حساب می‌شه و بازم نمی‌تونن کاری کنن مگر تو تمام شهراشون همر بزرگ درست کنند که این منطقی‌ نیست و یه چیز جالب تو باری‌ شما اینه که کلا همیشه به نفع بازیکنای ضعیف پیش میرید اگه سازمان حمایت از ضعیفان میزدین بهتر بود اینجا یک باری‌ هست شرایط برا همه یکسان هست خوب کسی‌ که وقت بیشتر و هزینه بیشتر میذاره وصط و قویتر می‌شه باید بیشتر از باری‌ سهم ببره نه اینکه چون قوی هست کنار گذاشته بشه و هیچ نصیبی از باری‌ نبره و مدت زیادی از بازیو به خاطره ضعیف بودن بقیه به بی‌ هدفی‌ دنبال کنه اگر در اکیپ کاری هما چندین بازیکن بزرگ و حرفه‌ای وجود داشته باشه کلی‌ از مشکلات باری‌ برطرف می‌شه چون اونها می‌تونن شمارو تو خیلی‌ از تصمیمات کمک کنن ممنون
پاسخ عصر پادشاهان
در سناریو بازی سعی شده است که همه اقشار بازیکن ها در نظر گرفته شود. برای همین بحث جابجای جوایز و افزایش دامنه جستجو ( در روزهای آخر سرور ) گذاشته شده است. یعنی ما در کنار حمایت از توزیع عادلانه و همگانی جوایز، به فکر بازیکنان بزرگ هم بوده ایم و سعی کرده ایم در چند مرحله آنها را در رسیدن به جوایز بیشتر کمک کنیم.
آرش
‏1391/02/25
سلام نمیتونم سرباز بسازم چرا؟وقتی میرم تو سربازخانه میزنم مثلاً 1000 تا شمشیرزن از منابع کم میکنه اما تولید نمیکنه
پاسخ عصر پادشاهان
سوالات خود را از قسمت پشتیبانی مطرح نمایید.
katibeh
‏1391/02/27
manzor az bar asase 100 hamer aval yani chi yani miyangin 100 hamer ghavitarin hamer random az 100 hamer ma faghat mikhaim hamino bedonim ke age niroy katibe ziyad nist az hameramon estefade konim va torshi nandazim mamnon
پاسخ عصر پادشاهان
دقیقا این اون چیزی است که ما نمی تونیم بگیم.
katibeh
‏1391/02/26
niroy mohafez katibe javdan hododan chaghd hastesh ghablan goftid bar asase 100hamere bartare server hast age mishe bishtar tozih bedid chon alan server hameray ziyadi nadare mikhaim ye barname rizi konim lotfan ye tozihe kamel bedid mamnon
پاسخ عصر پادشاهان
خوب توضیح اش همین است. بر اساس 100 همر اول سرور. جزئیات بیشتری از این مورد را نمی توانیم اعلام کنیم و بازیکن ها باید با جاسوسی این مورد را متوجه بشوند.
hadi
‏1391/02/29
آبادی ها در نقشه به شکل هستند؟آبادی هایه گینگیزها چه طور به چه شکل هستند؟آیا در سرور 2 آمده اند؟
پاسخ عصر پادشاهان
آبادی ها در سرور 2 هنوز فعال نشده اند.
هادی
‏1391/02/29
آبادی ها برایه تصرف در نقشه به چه شکل هستند؟برای گینگیزها چه طور؟
پاسخ عصر پادشاهان
به محض فعال شدن  آنها را روی نقشه خواهید دید.
javad
‏1391/02/30
salam javayez key jab ja mishan emroz 10 rozesh tamom mishe mamnon
پاسخ عصر پادشاهان
جوایز یک بار جابجا شده اند و دیگر جابجا نمی شوند.
rich
‏1391/03/01
سلام . تکلیف سکه های خرج نشده (برای قابلیت های ویزه ) چیه ؟ تو سرور های بعدی میشه از اونها استفاده کرد ؟
پاسخ عصر پادشاهان
بله، در انتهای هر سرور بازیکن ها می توانند سکه هاشون را به سرورهای دیگر منتقل کنند
امیر حسین
‏1391/03/12
با سلام و خسته نباشید خدمت تیم مدریتی بازی عصر پادشاهان یک سوال: چگونه می توانم آبادی گینگیزها را تصرف کرد برای تصرف حتما باید قهرمان با نیرو های ارتش باشد چون من بدون قهرمان به یک ابادی با 500 نیزه دار و 200 شمشیر زن حمله کردم همه مردن چطوریه؟
پاسخ عصر پادشاهان
بله، حتما باید در لشکر شما قهرمان وجود داشته باشد و کل نیروهای گینگیز را نیز نابود کنید.
hamid
‏1391/03/15
chejori bayad abadi tasarof kard aslan abadi chi hast man to server 3 hastam
پاسخ عصر پادشاهان
هنوز در سرور 3 آّبادی ها آزاد نشده است
سینا
‏1391/03/18
اگر ما قهرمان نداشتیم نمی توانیم با شوالیه یا کماندار وشمشیر زن و...... ابادی تصرف کنیم
پاسخ عصر پادشاهان
تسخیر آبادی فقط با قهرمان امکان پذیر می باشد.
mirror
‏1391/03/23
server jadid key shoroo mishe?toro bekhoda tond aghazesh konid
پاسخ عصر پادشاهان
سرور 4 که تازه راه افتاده است. سرور 5 نیز در تیر ماه راه اندازی خواهد شد.
نیما
‏1391/11/05
سلام.من میخوام یک آبادی رو تسخیر کنم ولی هیچ آبادی نزدیک من نیست.باید چی کار کنم؟
پاسخ عصر پادشاهان
چیدمان آبادی ها و اردوگاه های گینگیزها به صورت رندومی ( تصادفی ) انجام می شود. در واقع شما باید شهرهای خودتان را با پراکندگی مناسبی بسازید که دسترسی به همه چیز داشته باشید.
محمد مهدي قنبري
‏1392/10/09
سلام من تا حالا بي نتيجه بازي ميكردم من ميخوانم قتح كنم چگونه كارهاشان را انجام بدهم من خواهش ميكنم جواب بديد تاحالا دادم جوابم را نداديد
پاسخ عصر پادشاهان
راهنما را مطالعه نمایید
lordfina
‏1393/11/25
میخواستم عکس ارسال کنم از کجا اقدام کنم
ali_ardebil
‏1394/01/11
چگونه باید سربازساخت
alichenani
‏1394/01/23
خوب
ezrailii
‏1394/02/20
سلام . ببخشید من خیلی وقت نیست اکانت ساختم و اینکه من یک اتحاد هم درست کردم ولی نمیدونم چطور باید بازیکنهام زیاد بشه . افرادی رو میشناسم که از دوستام بودن و رفتن تو یه اتحاد دیگه و وضعشون بهتره . من چیکار کنم و چطوری بازیکن هام زیاد بشه .... میتونم صبر کنم جمعیتم زیاد شه بعد افرادی رو عضو کنم ؟
پاسخ عصر پادشاهان
لطفا این گونه سؤالات را از طریق پشتیبانی بازی پیگیری نمایید.  
amirhosseinfh
‏1395/06/15
سلام میخواستم بدونم گنجینه سکه ها در اردوگاه قرار داره یا آبادی ها؟
پاسخ عصر پادشاهان
گنجینه ها به غیر از کتیبه جاودان که در شهرهای گینگیز است مابقی در اردوگاه های گینگیز می باشد.

ثبت نظر

از طریق فرم زیر می توانید نظرات خود نسبت به این مطلب را برای ما ارسال نمایید. دقت کنید که این قسمت برای مطرح کردن سوالات و مشکلات شما در مورد بازی نیست و برای پیگیری مشکلات خود در مورد بازی، می توانید از انجمن بازی و یا قسمت پشتیبانی که آیکن آن در پایین صفحه در داخل بازی موجود است، اقدام نمایید.

captcha

در صورتیکه نوشته شما غیر مرتبط با این مطلب و یا در حوزه پشتیبانی باشد، بررسی نخواهد شد